Close

Sixte Cambra Díaz | Soci (Barcelona)

Enginyer de Camins, Canal i Ports per la UPC (Universitat Politècnica de Barcelona) y llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per HEC Grande École de Paris. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en els sectors de la construcció i de les concessions, en empreses com Copcisa, ASG (Aigües del Segarra Garrigues) i Rubau Tarrés. D’acord amb la seva doble formació, inicia la seva trajectòria professional en posicions més tècniques i evoluciona ràpidament a responsabilitats de tipus executives i de gestió, ocupant càrrecs de Direcció de Producció, Direcció d’Operacions i Direcció General. Parla espanyol, català, francès i anglès amb fluïdesa. Al Gener de 2020 s’uneix a l’equip d’Ineo Corporate en qualitat de Soci.