Close

Jesús hernando sarria pedroza | irector (Madrid)

Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma d'Occident, Màster en Direcció d'Entitats Financeres per l'IEB. Màster en Dataminig and Statistical Learning per la UNED. Especialista en Gestió de Risc en els Mercats Financers per l'IEB. Especialista en valoració i modelització financera per l'IEB. Doctorant programa d'Administració d'Empreses a la UCM enfocat a l'avaluació d'impacte en matèria de política industrial. Membre del Departament d'Investigació de l'IEB. Professor a l'àrea de Banca d'Inversió en CIFF, ISDE, ISIDE. Compta amb 15 anys d'experiència en l'àrea de consultoria financera i corporate finance, actualment exerceix com CIO a INEO Corporate.