Close

Ventura Ruperti Salvany | Soci (Barcelona)

Durant la seva extensa trajectòria professional de diverses dècades, ha estat actiu en sectors tan diversos com l’Alimentació, Electrodomèstics, Electrònica de Consum, Edició i Publicacions, havent col·laborat en empreses multinacionals i corporacions nacionals com Agrolimen, Gillette-Braun, Sanyo, Philips-Grundig i Grupo Planeta. Ha viscut i treballat a Alemanya, Mèxic i Canadà. Ha ocupat càrrecs de Direcció de Marketing, Direcció d’Exportació, Direcció Comercial i Direcció General, desenvolupant estratègies d’obertura de mercats, consolidació o creixement, a nivell espanyol, europeu i mundial, així com activitats relacionades amb l’adquisició d’empreses i fusions entre divisions operatives. Durant diversos anys ha estat també professor de la Universitat de Barcelona i ha escrit diversos llibres sobre management i empresa. És Llicenciat i MBA per ESADE Business School Barcelona.