Close

CORPORATE FINANCE

En un entorn en permanent canvi i fortament competitiu, les empreses desitgen disposar d’una visió independent que els permeti visualitzar els seus vèrtexs de potencial creixement en un món cada dia mercat global. Administrar les estratègies empresarials en un mercat nacional en concentració o en expansió internacional requereix serveis independents i externs per aconseguir els objectius fixats.

 • Aliances estratègiques
 • Processos de fusions i adquisicions
 • Processos de privatització
 • Desinversions totals o parcials
 • Cerca de finançament i estructuració de processos d’inversió
 • Assessorament financer (EAFI autoritzada per la CNMV)
 • Reestructuracions accionarials
 • Reestructuracions financeres
 • Cerca de capital per a nous projectes
 • Valoració d’empreses i dictàmens independents
 • Assessorament pre-Borsa
 • Consultoria de riscos
 • Operacions cross-border