Close

REAL STATE

Una gestió eficaç dels actius immobiliaris pot ser clau per a l’èxit d’una empresa o d’un inversor. Després de les alteracions sofertes pel sector en els darrers anys, s’imposa una estratègia ambiciosa però professionalitzada que contribueixi a crear un valor real i de llarg termini.

  • Cerca de finançament i inversors
  • Localització d’actius: grans corporacions, entitats financeres, sector públic
  • Reordenació de patrimoni immobiliari (Asset Management)
  • Inversió en actius amb rendibilitat
  • Operacions de sale and lease back
  • Consultoria immobiliària
  • Compra-venda d’edificis i plantes industrials
  • Anàlisi de mercat: oficines, residencial, industrial, turístic, hoteler i sòl
  • Gestió de la informació immobiliària