Close

Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES INEO CORPORATE BARCELONA, S.L.

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades tenen com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI-CE

El compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: INEO CORPORATE BARCELONA, S.L.

CIF: B-61.854.253

Domicili social: C/ARIBAU 200, 6ª planta, 08036 BARCELONA

USUARIS 

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des del mencionat accés, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les mencionades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes i dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En el mencionat registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-lo per:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics d’INEO CORPORATE BARCELONA, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes del correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, secció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització d’INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines d’INEO CORPORATE BARCELONA, S.L.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o híper-vincles cap a altres llocs d’Internet, INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, valides i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests híper-vincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que les modificacions siguin degudament publicades

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre INEO CORPORTAE BARCELONA, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.