Close

EMPRENEDORIA

L’emprenedoria és una línia rellevant de consolidació de l’economia, que contribueix a la creació de nova activitat i de nova ocupació, especialment en un moment de transformació tecnològica de processos, sistemes, productes i serveis, com a conseqüència de la introducció de les noves tecnologies en el mercat.

  • Projectes d’emprenedoria corporativa (Corporate Venturing)
  • Plans de definició i suport al creixement empresarial
  • Disseny o definició del pla de negoci per a Start-Ups
  • Cerca de finançament: disseny i execució de rondes de finançament en seed capital, capital risc i instruments de finançament públic
  • Controlling financer i de gestió
  • Definició de l’estratègia de desenvolupament i acceleració dels projectes
  • Gestió continuada de M&A per a consolidar el creixement de projectes
  • Tutela de la gestió operativa en etapes de desenvolupament