Close

ASSESSORAMENT CORPORATIU I ESTRATÈGIC

Les empreses amb un clar objectiu de creixement poden beneficiar-se d’un assessor especialitzat capaç de detectar les oportunitats de negoci, que els ajudi a perfilar els seus objectius i els condueixi en la seva adaptació per a la consecució dels mateixos. Un procés necessari en una economia global en transformació, que exigeix eficiència, rendibilitat, visió de futur i una àmplia experiència transversal.

  • Anàlisi estratègica d’escenaris de negocis i plans d’acció
  • Processos d’optimització i eficiència
  • Processos de canvi organitzatiu
  • Elaboració de plans de negoci
  • Desenvolupament de negoci internacional
  • Adequació de models organitzatius al creixement i la creació de valor
  • Revitalització estratègica de negocis
  • Implementació i millora de models de govern corporatiu
  • Processos de successió i d’establiment de protocol en l’empresa familiar